Регистрация за Burgas Game Jam 2020

Възраст /само за статистика/

Заетост

Размер тениска

Разделени със запетая

Необходимо е да имате навършени 18 години или да сте придружен от родител или настойник.