Регистрация за Burgas Game Jam 2019

Възраст /само за статистиката/

Заетост

Разделени със запетая

Необходимо е да имате навършени 18 години или да сте придружен от родител или настойник.